Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 27/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Przasnyszu z 2014-10-16

I C 1334/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 20 stycznia 2017

Data publikacji: 14 września 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, wysokość czterokrotności, fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, odbitka, źródło wierzytelności, wysokość czterokrotności, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, kserokopia, pozew, odsetki umowne, umowa, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka w wysokości czterokrotności, wypowiedzenie, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero
Zobacz»

I C 252/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 26 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, pierwotny wierzyciel, umowa, odsetki umowne, pozwany, wysokość czterokrotności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, dowód na istnienie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, umowa, umowa bankowa, odsetki umowne, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, wysokość czterokrotności stopy kredytu, pozwany, treść stosunku zobowiązaniowego, czterokrotność stopy kredytu lombardowego, wysokość czterokrotności, cesja, nabycie wierzytelności, przelew
Zobacz»

I C 1209/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2015

Data publikacji: 4 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, wysokość stopy kredytu lombardowego, pozwany, kapitał
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, przelew, pierwotny wierzyciel, cesjonariusz, strona powodowa, twierdzenie powoda o okolicznościach, kredyt odnawialny, wysokość stopy kredytu lombardowego, limit kredytowy, uzasadniona wątpliwość, opłata i prowizja, wyrok zaoczny, cedent, pozwany, kapitał, bank limitów, obecny wierzyciel, koszt upomnień i wezwań, dłużnik cedowanej wierzytelności, wymagalny kapitał
Zobacz»

I C 1158/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 17 lutego 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, odsetki umowne, wysokość czterokrotności, umowa, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z załącznika, pierwotny wierzyciel, odbitka, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetki umowne, źródło wierzytelności, wysokość czterokrotności, umowa sprzedaży wierzytelności, umowa, fundusz inwestycyjny, wierzytelność na nabywcę, wyrok zaoczny, pozew, umowa przelewu wierzytelności, twierdzenie strony powodowej, kserokopia, wysokość czterokrotności stopy kredytu, ksero, czterokrotność stopy kredytu lombardowego
Zobacz»

I C 108/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2015

Data publikacji: 13 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

kredyt, wierzytelność, odsetka, bank, stopa, wierzyciel, umowa, rata, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • kredyt, wierzytelność, odsetka, przelew wierzytelności, bank, oprocentowanie, stopa, wierzyciel, umowa kredytów, umowa, umowa konsolidacyjna, rata, kredytobiorca, pozwany, uregulowanie zawarte w umowie, odsetka w wysokość, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, cedent, termin przedawnienia, wysokość czterokrotności stopy kredytu
Zobacz»

II Ca 789/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 16 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

wierzytelność, odsetka, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, czterokrotność, wierzyciel, umowa, bank, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wyciąg z księgi rachunkowej, odsetka, rozliczenie wierzytelności, księga rachunkowa powoda, umowa cesji wierzytelności, odsetka maksymalna, przelew, dokument prywatny, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, kapitał, czterokrotność, umowa pożyczki, wyciąg z umowy cesji, wierzyciel, umowa, bank, bankowy tytuł egzekucyjny, czterokrotność stopy
Zobacz»

II C 1394/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, odsetki umowne, kapitał, bank, umowa, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, odsetka karna, umowa przelewu wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, dzień wystawienia bankowego, odsetki umowne, kapitał, bank, umowa kredytowa, odsetka od kredytu, umowa, umowa cesji wierzytelności, umowa o kredyty, pozwany, stop kredytu lombardowego, stopa kredytu lombardowego, ustawowa stopa procentowa, podstawa prawna działalności
Zobacz»

I C 1520/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2017

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, bank, umowa, fundusz inwestycyjny, pozwany, odsetka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, pierwotny wierzyciel, bank, będącymi bankami, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, pełnomocnictwo, pożyczka, wyciąg z wykazu wierzytelności, termin przedawnienia, umowa, fundusz inwestycyjny, legitymacja procesowa, dzień wystawienia bankowego, pozwany, przerwa biegu przedawnienia, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, odsetka, klauzula, nabywca
Zobacz»

I C 727/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Data orzeczenia: 24 marca 2016

Data publikacji: 1 czerwca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, bank, odsetka, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, kredyt, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa, wyrok zaoczny, kserokopia, bank, odsetka maksymalna, umowa sprzedaży wierzytelności, odsetka, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyciąg z księgi, kredyt, pozwany, umowa bankowa, pozew, uzasadniona wątpliwość, zawiadomienie o przelewie, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych
Zobacz»

V GC 348/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 3 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, kredyt, bank, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, dobosz, fundusz inwestycyjny, kredyt, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, bank, nowy sącz, przedmiotowa umowa kredytu, miejsce pierwotne, umowa, nabywca, zgoda dłużnika, wierzytelność banku, przedmiotowa wierzytelność, sprzedaż portfela, umowa cesji wierzytelności, uchwała zarządu banku, portfel wierzytelności, spłacony kapitał
Zobacz»

I C 2023/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 5 grudnia 2014

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, umowa, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pierwotny wierzyciel, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, cedent, umowa, przelew wierzytelności, dłużnik, siedziba, element stosunku zobowiązaniowego, dzień sporządzenia pozwu, skuteczność cesji wierzytelności, następca prawny pierwotnego wierzyciela, zbywca, zaległa część, cesjonariusz, sprzedaż wierzytelności, określenie stosunku, odsetka od kapitału
Zobacz»

II Ca 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, stopa procentowa, należność, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, pozwany, umowa, bank, pierwotny wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, stopa procentowa, należność, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, należność uboczna, pozwany, umowa, wierzytelność wynikająca z umowy, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, dzień sporządzenia, legitymacja czynna, klauzula wykonalności
Zobacz»

X C 2508/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, fundusz inwestycyjny, umowa, bank, pierwotny wierzyciel, siedziba, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, limit kredytowy, nabywca, ostateczny termin spłaty, fundusz inwestycyjny, umowa, karta, fundusz sekurytyzacyjny, bank, pierwotny wierzyciel, przelew wierzytelności, prawdziwe twierdzenie, sprzedaż wierzytelności, korzystanie z kapitału, siedziba, dowód nabycia, załącznik, pozew wierzytelności, pozwany, wezwanie do zapłaty
Zobacz»

I C 4084/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 25 lipca 2016

Data publikacji: 22 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, umowa, pierwotny wierzyciel, kredyt, siedziba, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kurator, umowa, umowa kredytów, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, kredyt, konkretna wierzytelność, umowa pożyczki, siedziba, pozwany, plik elektroniczny, miejsce pobytów, dzień sporządzenia pozwu, forma pliku, zobowiązanie klientów, załącznik do umowy przelewu, pozew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, legitymacja
Zobacz»

III Ca 773/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 16 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, kredyt, bank, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, naliczanie, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredyt, naliczanie odsetek karnych, bank, odsetki umowne, umowa sprzedaży wierzytelności, fundusz inwestycyjny, przelew, umowa kredytów, naliczanie, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, niespłacony kredyt, naliczanie odsetek umownych, zbywca, podstawa do naliczania odsetek, cesja, załącznik
Zobacz»

I C 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Strzelinie

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 16 października 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, strona powodowa, pozew wierzytelności, fundusz inwestycyjny, umowa, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, legitymacja czynna, roboczy tydzień, całość ceny, konkretna wierzytelność, cena kupna, umowa pożyczki, strona przeciwna, posiedzenie wyznaczone na rozprawę, wynik całej rozprawy, pozwany, przelew, legitymacja procesowa
Zobacz»

I C 656/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przeworsku

Data orzeczenia: 12 lutego 2016

Data publikacji: 16 lutego 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, siedziba, umowa, pozwany, kredyt, bank
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, zestawienie wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa konsolidacyjna, pierwotny wierzyciel, fundusz inwestycyjny, siedziba, umowa bankowa, nazwisko dłużnika, wskazanie wierzytelności, kredyt gotówkowy, umowa, legitymacja czynna, pozwany, przelew wierzytelności, kredyt, załącznik, umowa cesji wierzytelności, szczegółowe zestawienie, bank
Zobacz»

I C 3474/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, kredyt, pierwotny wierzyciel, rata, poprzedni wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredyt, pierwotny wierzyciel, odbitka, pozew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, dzień następny po upływie, rata, wyciąg z księgi rachunkowej, wymagalność spłaty, upływ daty, zaległy kapitał, stopa procentowa kredytu, spłata raty, twierdzenie powoda o okolicznościach, kredytobiorca, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, ksero
Zobacz»

I C 406/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 lipca 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, bank, poprzedni wierzyciel, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, pozwany, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, bank, umowa pożyczki, umowa sprzedaży wierzytelności, poprzedni wierzyciel, umowa, bankowy tytuł egzekucyjny, dwukrotność odsetek, kredyt, pozwany, legitymacja procesowa, wyciąg z załącznika, odsetki umowne, wyciąg z księgi rachunkowej, bieg przedawnienia, cesja wierzytelności, fundusz inwestycyjny, dzień wniesienia pozwu, monitoring płatności, sekurytyzacyjny fundusz
Zobacz»

I C 3476/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 30 października 2017

Data publikacji: 12 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

wierzytelność, kredyt, pierwotny wierzyciel, rata, bank, poprzedni wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • cesja
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, kredyt, pierwotny wierzyciel, odbitka, pozew wierzytelności, umowa przelewu wierzytelności, dzień następny po upływie, rata, wyciąg z księgi rachunkowej, wymagalność spłaty, upływ daty, stopa procentowa kredytu, spłata raty, bank, twierdzenie powoda o okolicznościach, kredytobiorca, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, ksero
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Klaudia Milewska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Przasnyszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: