Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
172

I C 5/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu strony pozwanej; 3 odstępuje od obciążania powo
Czytaj więcej»

I C 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 7/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko T. C. o wydanie nieruchomości Oddala powództwo. Sygn. akt I C 7/14 UZASADNIENIE Powód S. W. wniósł o nakazanie pozwanemu T. C. wydania części działk
Czytaj więcej»

I C 17/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie powództwa, a tym samym granice wykonania, określa nie tylko jego przedmiot, lecz również jego podstawa faktyczna, okoliczności faktyczne wskazane przez powoda w pozwie, które w jego ocenie uzasadniają przyznanie mu ochrony. Sąd nie może uwzględniać roszczenia o inną podstawę faktyczną niż wskazana w pozwie.
Sygn. akt: I C 17/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu (...) w M. o zapłatę kwoty 20.000 złotych I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki kosztami sądowymi, których nie miała ob
Czytaj więcej»

I C 70/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-06

Data publikacji: 2015-06-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I uchyla wyrok zaoczny z dnia 15 czerwca 2011 roku w całości; II zasądza od pozwanego (...) S.A. z sied
Czytaj więcej»

I C 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2015-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 73/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko J. K. (2) i M. K. o zachowek powództwo oddala. Sygn. akt IC 73/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu powód J. K. (1) wniósł o zasądzenie na j
Czytaj więcej»

I C 40/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 40/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Żuromska Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko M. G. o zapłatę I wobec skutecznego cofnięcia pozwu umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 3.760 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych);
Czytaj więcej»

I C 63/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-03-25

Data publikacji: 2014-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo z orzeczeniem o kosztach
Sygn. akt: I C 63/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. L. (1) przeciwko D. G. o wydanie części nieruchomości I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda J. L. (1) na rzecz pozwanego D. G. kwotę 321,00 (trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/
Czytaj więcej»

I C 86/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 86/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanego A. R. Dnia 19 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa L. R. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. , A. R. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji I Oddala powód
Czytaj więcej»

I C 126/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 126/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko T. G. (1) o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej, którą osoba trzecia rozporządziła korzyścią uzyskaną od dłużnika na rzecz kolejnej osoby I Uznaje za bez
Czytaj więcej»

I C 76/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) w M. przeciwko W. U. o wydanie do masy upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej alternatywnie o wpłacenie do masy upadłości kwoty 33.000
Czytaj więcej»