Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
173

I Ns 169/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2015-05-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rozliczenie nakładów dokonywanych przez jednego ze spadkobierców na nieruchomość wchodzącą w skład spadku bez wymaganej zgody pozostałych spadkobierców powinno odbyć się według zasad wynikających z art. 115 kc.
Sygn. akt INs 169/11 POSTANOWIENIE Dnia 4 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku U. B. z udziałem E. G. , D. B. , M. B. , A. E. B. o dział spadku postanawia: I ustala, że w skład spadku po J. B. (1) , zmarłej 16 kwietnia 1995 roku oraz J. B. (2) , zmarłym dnia 8 września 1998 roku
Czytaj więcej»

I Ns 281/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-01-15

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabycie własności nieruchomości na podstawie art. 1 ustawy z dnia 28 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. 1971. 27. 250 ze zm.) nie dotyczyło tych rolników, których z innego tytułu można było uznać za właścicieli posiadanych nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy.
Sygn. akt I Ns 281/14 POSTANOWIENIE Dnia 15 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku J. M. (1) o uwłaszczenie I wniosek oddala; II stwierdza, że wnioskodawca ponosi koszty postępowania. Sąd Okręgowy w Ostrołęce w sprawie I Ca 121/15 postanowieniem z dnia 27 marca 2015 roku na skutek
Czytaj więcej»

I Ns 406/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 406/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem U. J. , J. G. , R. R. (1) , E. K. , D. M. (1) , M. T. , W. K. , T. F. i Powiatu (...) o zasiedzenie postanawia: 1 wniosek oddala; 2 stwierdza, że każda ze stron ponosi k
Czytaj więcej»

I Ns 497/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 497/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w P. w składzie : Przewodniczący : SSR Anna Andrzejewska Protokolant : Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku W. J. z udziałem E. S. , W. W. o dział spadku i zniesienie współwłasności p o s t a n a w i a : I Ustalić, że w skład spadku po S. J. wchodzi: 1 zabudowana nieruchomość położona w miejscowości P. , gmina R. , powiat (...) oznac
Czytaj więcej»

I Ns 706/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 706/12 POSTANOWIENIE Dnia 3 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2017 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku T. M. z udziałem B. P. , X. B. B. (1) , A. M. (1) , H. P. (1) , B. J. , G. S. , R. K. , M. M. (1) , M. S. , A. M. (2) , D. G. (1) o dział spadku po F. M. (1) i zniesienie współwłasności postanawia: I Dokonać p
Czytaj więcej»

I Ns 735/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 735/13 POSTANOWIENIE Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku A. D. (1) z udziałem H. S. , P. W. , M. W. , E. C. , K. M. , Z. M. o dział spadku po J. W. postanawia: I Ustalić, że w skład spadku po J. W. zmarłym 25 marca 2011 roku w O. ostatnio tamże zamieszkałym wchodzi gosp
Czytaj więcej»

I Ns 736/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 736/13 POSTANOWIENIE Dnia 31 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku Z. C. z udziałem J. C. (1) , M. R. , K. C. , M. Z. , W. C. o stwierdzenie nabycia spadku po F. C. (1) , S. C. , P. C. (1) , J. C. (2) postanawia: I Stwierdzić, że spadek po F. C. (1) zmarłym 27 września 1987 roku
Czytaj więcej»

III RC 6/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zmiana stosunków podstawą podwyższenia alimentów
Sygn. akt III RC 6/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Hanna Suchodolska Protokolant sekr. sądowy Justyna Gwiazda - Maćkowska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa K. N. (1) reprezentowanej przez matkę K. N. (2) przeciwko M. N. o podwyższenie alimentów orzeka: I podwyższa alimenty należne od M. N. na rzecz córki K
Czytaj więcej»

I C 5/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu strony pozwanej; 3 odstępuje od obciążania powo
Czytaj więcej»

I C 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 7/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko T. C. o wydanie nieruchomości Oddala powództwo. Sygn. akt I C 7/14 UZASADNIENIE Powód S. W. wniósł o nakazanie pozwanemu T. C. wydania części działk
Czytaj więcej»