Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
173

I C 136/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 136/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: starszy sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. przeciwko M. D. o zapłatę 1. Oddala powództwo. 2. Za
Czytaj więcej»

I C 126/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 126/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko T. G. (1) o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej, którą osoba trzecia rozporządziła korzyścią uzyskaną od dłużnika na rzecz kolejnej osoby I Uznaje za bez
Czytaj więcej»

I C 202/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu określenie bliżej niezidentyfikowanej opłaty operacyjnej w wysokości ponad dwukrotnie przewyższającej kwotę udzielonej pożyczki nie znajduje żadnej racjonalnej i ekonomicznie uzasadnionej podstawy, ani w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej, ani w kosztach zawierania umowy pożyczki, a stanowi jedynie próbę generowania (...)
Sygn. akt: I C 202/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. S. na
Czytaj więcej»

I C 162/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 162/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa M. P. i A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w R. na rzecz powodów M. P. i A. P. solidarnie kwotę 37.365,9
Czytaj więcej»

I C 275/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-02-17

Data publikacji: 2015-03-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 275/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa S. P. , W. P. (1) przeciwko W. P. (2) o rozwiązanie umowy darowizny I oddala powództwo; II przyznaje adwokatowi M. G. wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej p
Czytaj więcej»

I C 246/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla możliwości skutecznego domagania się odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu najmu pojazdu zastępczego niezbędne jest wykazanie przez stronę zainteresowaną faktycznego poniesienia przez poszkodowanego kosztów z tego tytułu
Sygn. akt: I C 246/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Z
Czytaj więcej»

I C 345/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-12-17

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 345/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko W. B. o zapłatę kwoty 12.617,86 złotych I Zasądza od pozwanej W. B. na rzecz powoda (...) Spółki z ogranicz
Czytaj więcej»

I C 266/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-03

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 266/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko H. O. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE Odpis wyroku doręczyć pełn
Czytaj więcej»

I C 395/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-01-22

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 395/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I Oddala powództwo. II Odstępuje od obciążania powódki K. S. kosztami sądowymi tymczasowo poniesionymi p
Czytaj więcej»

I C 396/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-04-08

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 396/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w kwocie 20.000 złotych I Umarza postępowanie w części obejmującej żądanie przewyższające kwotę 17.000,00 złoty
Czytaj więcej»