Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
179

I C 680/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-12-21

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I. Trudna sytuacja życiowa pożyczkobiorcy, spowodowana nagłą i poważną chorobą, nie może wpływać na samo istnienie obowiązku zwrotu pożyczki, zgodnie z zawartą umową. II. Nie jest słuszne, by obciążać pozwaną umówionymi kosztami działań windykacyjnych, podejmowanych w czasie jej ciężkiej choroby i terapii. Domaganie się tych kosztów jest (...)
Sygn. akt: I C 680/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko H. J. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. J. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 778,00 (siedemset siedemdzie
Czytaj więcej»

I C 691/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-02-16

Data publikacji: 2015-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: 1. Ustalenie, w jakim trybie powód wystąpił o naprawę zakupionego u pozwanego sprzętu – czy na podstawie przepisów regulujących odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, czy na podstawie gwarancji, ma znaczenie w szczególności z tego względu, że w obu reżimach odmienny jest zakres uprawnień, jak i różni mogą być adresaci (...)
Sygn. akt: I C 691/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda M. W. na rzecz pozwanego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 617,00 (
Czytaj więcej»

I C 705/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 705/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Żuromska Protokolant: st. sekr. sądowy Marek Gajek po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko A. L. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. L. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą we W. kwotę 13 zł 57 gr (trzynaście złotych pięćdziesiąt siedem g
Czytaj więcej»

I C 717/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-09-08

Data publikacji: 2014-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 717/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa M. G. (1) przeciwko M. G. (2) , D. G. (1) o zasądzenie umówionego świadczenia dożywotniego, zamianę świadczenia dożywotniego na rentę dożywotnią w kwocie po 400 złotych miesięczni
Czytaj więcej»

I C 735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Sama umowa cesji czy zapisy w księgach rachunkowych funduszu bądź wyciągi z tych ksiąg, mogą stanowić dowód jedynie tego, że określonej kwoty wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem określonego dłużnika na podstawie opisanego w tych księgach zdarzenia, np. właśnie cesji wierzytelności. Dokumenty te mogą potwierdzać więc (...)
Sygn. akt: I C 735/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko M. M. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt: I C 735/15 UZASAD
Czytaj więcej»

I C 775/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-04-29

Data publikacji: 2014-06-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oddala powództwo Skarbu Państwa - Nadleśniczego Nadleśnictwa OM o ustalenie, że SP-Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe stał się z dniem 27.12.1944r. na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 dekretu PKWN z 12.12.1944r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa właścicelem działek ewidencyjnych oznaczonych numerami..., o pow. .. (...)
Sygn. akt: I C 775/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 roku w Przasnyszu sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Nadleśniczego Nadleśnictwa O. przeciwko K. S. , M. U. (1) , H. G. , H. O. , W. Ż. o ustalenie I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda Skarbu Państwa – Nadleśni
Czytaj więcej»

I C 821/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Faktura VAT nie jest źródłem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego, a co najwyżej może je odzwierciedlać.
Sygn. akt: I C 821/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko K. T. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt: I C 821/14 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. , pozwem w elek
Czytaj więcej»

I C 848/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 848/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa Jednostki Wojskowej Nr (...) w P. przeciwko M. B. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 848/15 UZASADNIENIE W dniu 30 listopada 2015 r. pełno
Czytaj więcej»

I C 875/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2015-05-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 875/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W. przeciwko U. Z. o zapłatę Oddala powództwo. ZARZĄDZENIE Odpis wyroku doręczyć
Czytaj więcej»

I C 936/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 936/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE Odpis wyroku doręczyć p
Czytaj więcej»