Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
174

I C 1157/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-06-18

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1157/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. przeciwko Samodzielnemu (...) w P. z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 8.821,50 złotych I Wobec skutecznego cofnięcia po
Czytaj więcej»

I Ns 45/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-20

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 45/13 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: Sekretarz sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku E. S. z udziałem J. S. o podział majątku wspólnego I Ustala, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków Z. S. i J. S. wchodzą: 1 zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,0465 ha, położona w M. , ozn
Czytaj więcej»

I Ns 126/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-07-10

Data publikacji: 2015-11-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 126/14 POSTANOWIENIE Dnia 10 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku D. Z. z udziałem T. S. , S. P. , H. P. o stwierdzenie nabycia spadku po C. P. postanawia: I Stwierdzić, że spadek po C. P. zmarłej 27 sierpnia 1986 roku w miejscowości P. , ostatnio tamże zamieszkałej na podstawie us
Czytaj więcej»

I Ns 70/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2013-12-23

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 70/13 POSTANOWIENIE Dnia 23 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku C. M. z udziałem J. M. (1) , J. M. (2) , T. M. , Z. C. , B. M. i (...) S.A. z siedzibą w W. o zatwierdzenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o od
Czytaj więcej»

I Ns 281/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-01-15

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Nabycie własności nieruchomości na podstawie art. 1 ustawy z dnia 28 października 1971r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. 1971. 27. 250 ze zm.) nie dotyczyło tych rolników, których z innego tytułu można było uznać za właścicieli posiadanych nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy.
Sygn. akt I Ns 281/14 POSTANOWIENIE Dnia 15 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku J. M. (1) o uwłaszczenie I wniosek oddala; II stwierdza, że wnioskodawca ponosi koszty postępowania. Sąd Okręgowy w Ostrołęce w sprawie I Ca 121/15 postanowieniem z dnia 27 marca 2015 roku na skutek
Czytaj więcej»

I Ns 169/11

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2015-05-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Rozliczenie nakładów dokonywanych przez jednego ze spadkobierców na nieruchomość wchodzącą w skład spadku bez wymaganej zgody pozostałych spadkobierców powinno odbyć się według zasad wynikających z art. 115 kc.
Sygn. akt INs 169/11 POSTANOWIENIE Dnia 4 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku U. B. z udziałem E. G. , D. B. , M. B. , A. E. B. o dział spadku postanawia: I ustala, że w skład spadku po J. B. (1) , zmarłej 16 kwietnia 1995 roku oraz J. B. (2) , zmarłym dnia 8 września 1998 roku
Czytaj więcej»

I Ns 391/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-10-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 391/12 POSTANOWIENIE Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: Sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku M. S. i D. S. z udziałem Gminy P. i Skarbu Państwa - Starosty (...) o zasiedzenie postanawia: 1 wniosek oddala, 2 stwierdza, iż koszty postępowania ponoszą strony, każda w zakresie swojego udziału w
Czytaj więcej»

I Ns 406/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 406/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem U. J. , J. G. , R. R. (1) , E. K. , D. M. (1) , M. T. , W. K. , T. F. i Powiatu (...) o zasiedzenie postanawia: 1 wniosek oddala; 2 stwierdza, że każda ze stron ponosi k
Czytaj więcej»

I Ns 497/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 497/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w P. w składzie : Przewodniczący : SSR Anna Andrzejewska Protokolant : Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku W. J. z udziałem E. S. , W. W. o dział spadku i zniesienie współwłasności p o s t a n a w i a : I Ustalić, że w skład spadku po S. J. wchodzi: 1 zabudowana nieruchomość położona w miejscowości P. , gmina R. , powiat (...) oznac
Czytaj więcej»

I Ns 460/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-09-16

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: I. Ustawodawca nie stworzył żadnych szczególnych zasad regulujących przeniesienie posiadania służebności, w tym także o treści odpowiadającej służebności przesyłu, a zatem należy do niego stosować ogólne reguły ustalone w art. 348-351 k.c. Obowiązek wykazania, że takie przeniesienie posiadania miało miejsce, obciąża osobę, która powołuje się (...)
Sygn. akt I Ns 460/10 POSTANOWIENIE Dnia 16 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: Sekr. sąd. Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku I. Ż. i M. C. z udziałem (...) S.A. z siedzibą w L. o ustanowienie służebności przesyłu I Na nieruchomości położonej w M. , oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) , dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu prowadzi księ
Czytaj więcej»