Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
173

I C 63/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-03-25

Data publikacji: 2014-04-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddala powództwo z orzeczeniem o kosztach
Sygn. akt: I C 63/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. L. (1) przeciwko D. G. o wydanie części nieruchomości I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda J. L. (1) na rzecz pozwanego D. G. kwotę 321,00 (trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/
Czytaj więcej»

I C 70/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-06

Data publikacji: 2015-06-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa A. C. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I uchyla wyrok zaoczny z dnia 15 czerwca 2011 roku w całości; II zasądza od pozwanego (...) S.A. z sied
Czytaj więcej»

I C 73/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2015-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 73/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2015 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. K. (1) przeciwko J. K. (2) i M. K. o zachowek powództwo oddala. Sygn. akt IC 73/15 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do tutejszego Sądu powód J. K. (1) wniósł o zasądzenie na j
Czytaj więcej»

I C 76/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) w M. przeciwko W. U. o wydanie do masy upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej alternatywnie o wpłacenie do masy upadłości kwoty 33.000
Czytaj więcej»

I C 86/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 86/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanego A. R. Dnia 19 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa L. R. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. , A. R. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji I Oddala powód
Czytaj więcej»

I C 126/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 126/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko T. G. (1) o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej, którą osoba trzecia rozporządziła korzyścią uzyskaną od dłużnika na rzecz kolejnej osoby I Uznaje za bez
Czytaj więcej»

I C 136/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-24

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 136/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: starszy sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. przeciwko M. D. o zapłatę 1. Oddala powództwo. 2. Za
Czytaj więcej»

I C 162/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 162/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2015r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa M. P. i A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w R. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w R. na rzecz powodów M. P. i A. P. solidarnie kwotę 37.365,9
Czytaj więcej»

I C 246/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla możliwości skutecznego domagania się odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu najmu pojazdu zastępczego niezbędne jest wykazanie przez stronę zainteresowaną faktycznego poniesienia przez poszkodowanego kosztów z tego tytułu
Sygn. akt: I C 246/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Z
Czytaj więcej»

I C 266/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-03

Data publikacji: 2014-12-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 266/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko H. O. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE Odpis wyroku doręczyć pełn
Czytaj więcej»