Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
177

I C 65/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2017-09-25

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 65/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2017r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2017r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko J. K. o ochronę naruszonego posiadania 1 nakazuje pozwanej J. K. przywrócenie posiadania lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku nr (...) przy ul. (...)
Czytaj więcej»

I Ns 706/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 706/12 POSTANOWIENIE Dnia 3 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2017 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku T. M. z udziałem B. P. , X. B. B. (1) , A. M. (1) , H. P. (1) , B. J. , G. S. , R. K. , M. M. (1) , M. S. , A. M. (2) , D. G. (1) o dział spadku po F. M. (1) i zniesienie współwłasności postanawia: I Dokonać p
Czytaj więcej»

I Ns 508/10

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2016-01-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: I.Mając na względzie normę art. 684 kpc, można sformułować tezę, że w postępowaniu o dział spadku domniemanie z art. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece może być obalone niezależnie od inicjatywy stron w tym zakresie – o ile ocena prawna ustalonego w sprawie stanu faktycznego na to pozwala, sąd działu może nie uwzględnić płynącego z treści księgi wieczystej domniemania. II. Wynikające z prawomocnego wyroku sądu, wydanego na podstawie art. 64 kc uprawnienie powoda do złożenia oświadczenia woli, zgodnego z zastąpionym takim wyrokiem oświadczeniem woli pozwanego, nie wygasa wraz ze śmiercią powoda, lecz jako prawo majątkowe nie związane ściśle z jego osobą, wchodzi w skład spadku.
Sygn. akt I Ns 508/10 POSTANOWIENIE wstępne Dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: Sekr. sąd. Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku U. K. , R. K. i A. K. z udziałem K. B. , A. A. (1) , A. A. (2) , M. A. , G. D. o dział spadku i zniesienie współwłasności Stwierdza, że w skład spadku po A. B. (1) , zmarłym 7 maja 1998r. w P. wch
Czytaj więcej»

III RC 3/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2017-03-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 3/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Hanna Suchodolska Protokolant Olga Borkowska po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2017 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) przeciwko A. P. (2) o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego orzeka: I stwierdza wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego A. P. (1) wobec córki A. P. (2) wynikającego
Czytaj więcej»

III RC 172/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2017-03-10

Data publikacji: 2017-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
Sygn. akt III RC 172/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Hanna Suchodolska Protokolant Olga Borkowska po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2017 r. w Przasnyszu przy udziale sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko M. K. (2) o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego orzeka: I powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód M. K. (1) w pozwie z dnia 3 października 2016 r. wni
Czytaj więcej»

I C 40/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 40/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Żuromska Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko M. G. o zapłatę I wobec skutecznego cofnięcia pozwu umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 3.760 zł (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych);
Czytaj więcej»

I Ns 406/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 406/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem U. J. , J. G. , R. R. (1) , E. K. , D. M. (1) , M. T. , W. K. , T. F. i Powiatu (...) o zasiedzenie postanawia: 1 wniosek oddala; 2 stwierdza, że każda ze stron ponosi k
Czytaj więcej»

I C 605/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-06

Data publikacji: 2015-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 605/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku w Przasnyszu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko T. P. na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 341 kpc o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE Odpis wyroku doręczyć peł
Czytaj więcej»

I C 936/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 936/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko A. R. o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE Odpis wyroku doręczyć p
Czytaj więcej»

I Ns 775/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 775/15 POSTANOWIENIE Dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: st. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku D. J. (1) z udziałem D. J. (2) , P. J. , M. J. , T. J. i (...) S.A. z siedzibą we W. o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych braku oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inw
Czytaj więcej»