Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
173

I C 5/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu strony pozwanej; 3 odstępuje od obciążania powo
Czytaj więcej»

I C 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 7/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko T. C. o wydanie nieruchomości Oddala powództwo. Sygn. akt I C 7/14 UZASADNIENIE Powód S. W. wniósł o nakazanie pozwanemu T. C. wydania części działk
Czytaj więcej»

I C 15/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-28

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 15/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: starszy sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa B. C. przeciwko P. Z. o zapłatę Oddala powództwo. Sygn. akt I C 15/14 UZASADNIENIE Powód B. C. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. Z. kwoty 10.000 zł wra
Czytaj więcej»

I C 17/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie powództwa, a tym samym granice wykonania, określa nie tylko jego przedmiot, lecz również jego podstawa faktyczna, okoliczności faktyczne wskazane przez powoda w pozwie, które w jego ocenie uzasadniają przyznanie mu ochrony. Sąd nie może uwzględniać roszczenia o inną podstawę faktyczną niż wskazana w pozwie.
Sygn. akt: I C 17/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu (...) w M. o zapłatę kwoty 20.000 złotych I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki kosztami sądowymi, których nie miała ob
Czytaj więcej»

I C 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-07-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 25/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Marta Kukielewska po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa I. M. , M. M. (1) , B. M. , M. M. (2) , N. M. , D. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zadośćuczynienie I Oddala powództwo I. M. o zapłatę kwoty 50.000 złotych; II zasądza
Czytaj więcej»

I C 76/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-05

Data publikacji: 2015-07-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 76/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) w M. przeciwko W. U. o wydanie do masy upadłości przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej alternatywnie o wpłacenie do masy upadłości kwoty 33.000
Czytaj więcej»

I C 86/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-19

Data publikacji: 2015-04-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 86/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanego A. R. Dnia 19 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa L. R. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. , A. R. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji I Oddala powód
Czytaj więcej»

I C 126/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-11-27

Data publikacji: 2014-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 126/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Z. R. przeciwko T. G. (1) o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej, którą osoba trzecia rozporządziła korzyścią uzyskaną od dłużnika na rzecz kolejnej osoby I Uznaje za bez
Czytaj więcej»

I C 202/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-10-05

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu określenie bliżej niezidentyfikowanej opłaty operacyjnej w wysokości ponad dwukrotnie przewyższającej kwotę udzielonej pożyczki nie znajduje żadnej racjonalnej i ekonomicznie uzasadnionej podstawy, ani w kosztach prowadzonej działalności gospodarczej, ani w kosztach zawierania umowy pożyczki, a stanowi jedynie próbę generowania (...)
Sygn. akt: I C 202/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. S. na
Czytaj więcej»

I C 246/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dla możliwości skutecznego domagania się odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu najmu pojazdu zastępczego niezbędne jest wykazanie przez stronę zainteresowaną faktycznego poniesienia przez poszkodowanego kosztów z tego tytułu
Sygn. akt: I C 246/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Z
Czytaj więcej»