Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
173

I C 5/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-07-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu strony pozwanej; 3 odstępuje od obciążania powo
Czytaj więcej»

I C 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 7/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko T. C. o wydanie nieruchomości Oddala powództwo. Sygn. akt I C 7/14 UZASADNIENIE Powód S. W. wniósł o nakazanie pozwanemu T. C. wydania części działk
Czytaj więcej»

I C 15/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-28

Data publikacji: 2014-11-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 15/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: starszy sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 28 października 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa B. C. przeciwko P. Z. o zapłatę Oddala powództwo. Sygn. akt I C 15/14 UZASADNIENIE Powód B. C. wniósł o zasądzenie od pozwanego P. Z. kwoty 10.000 zł wra
Czytaj więcej»

I C 17/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2016-04-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Żądanie powództwa, a tym samym granice wykonania, określa nie tylko jego przedmiot, lecz również jego podstawa faktyczna, okoliczności faktyczne wskazane przez powoda w pozwie, które w jego ocenie uzasadniają przyznanie mu ochrony. Sąd nie może uwzględniać roszczenia o inną podstawę faktyczną niż wskazana w pozwie.
Sygn. akt: I C 17/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu (...) w M. o zapłatę kwoty 20.000 złotych I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki kosztami sądowymi, których nie miała ob
Czytaj więcej»

I C 25/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-07-27

Data publikacji: 2016-07-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 25/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Marta Kukielewska po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa I. M. , M. M. (1) , B. M. , M. M. (2) , N. M. , D. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w S. o zadośćuczynienie I Oddala powództwo I. M. o zapłatę kwoty 50.000 złotych; II zasądza
Czytaj więcej»

I C 27/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-10-16

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 27/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 października 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko M. Ż. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej M. Ż. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą
Czytaj więcej»

I Ns 391/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-04-24

Data publikacji: 2014-10-14

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 391/12 POSTANOWIENIE Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: Sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku M. S. i D. S. z udziałem Gminy P. i Skarbu Państwa - Starosty (...) o zasiedzenie postanawia: 1 wniosek oddala, 2 stwierdza, iż koszty postępowania ponoszą strony, każda w zakresie swojego udziału w
Czytaj więcej»

I Ns 406/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2016-10-20

Data publikacji: 2016-11-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I Ns 406/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Wąsowska Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2016 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku K. S. z udziałem U. J. , J. G. , R. R. (1) , E. K. , D. M. (1) , M. T. , W. K. , T. F. i Powiatu (...) o zasiedzenie postanawia: 1 wniosek oddala; 2 stwierdza, że każda ze stron ponosi k
Czytaj więcej»

I Ns 497/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-06-26

Data publikacji: 2014-09-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Ns 497/12 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w P. w składzie : Przewodniczący : SSR Anna Andrzejewska Protokolant : Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku W. J. z udziałem E. S. , W. W. o dział spadku i zniesienie współwłasności p o s t a n a w i a : I Ustalić, że w skład spadku po S. J. wchodzi: 1 zabudowana nieruchomość położona w miejscowości P. , gmina R. , powiat (...) oznac
Czytaj więcej»

I Ns 706/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2017-08-03

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I Ns 706/12 POSTANOWIENIE Dnia 3 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2017 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z wniosku T. M. z udziałem B. P. , X. B. B. (1) , A. M. (1) , H. P. (1) , B. J. , G. S. , R. K. , M. M. (1) , M. S. , A. M. (2) , D. G. (1) o dział spadku po F. M. (1) i zniesienie współwłasności postanawia: I Dokonać p
Czytaj więcej»