Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
173

I C 420/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-12-07

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 420/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: sekr. sądowy Klaudia Milewska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko M. G. (1) o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 420/15 upr. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20 maja 2015 r., wniesionym w elekt
Czytaj więcej»

I C 423/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-27

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 423/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa K. W. przeciwko M. N. , I. N. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń I Oddala powództwo. II Zasądza od powoda K. W. na rzecz pozwanych M. N. , I. N. solidarnie
Czytaj więcej»

I C 508/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2013-12-18

Data publikacji: 2015-01-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 508/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Rafał Chrzczonowski Protokolant: St. sekr. sądowy Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w W. w likwidacji przeciwko H. K. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego powództwo oddala. Sąd Okręgowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny wyrokie
Czytaj więcej»

I C 569/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 569/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2015 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko A. W. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powódki kosztami sądowymi, których nie miała obowiązku uiścić i które z
Czytaj więcej»

I C 575/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-06-10

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 575/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. B. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zadośćuczynienie I Oddala powództwo. II Odstępuje od obciążania powoda kosztami sądowymi tymczasowo poniesionym
Czytaj więcej»

I C 580/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-11-12

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 580/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Żuromska Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2015 r. w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A z siedzibą w W. przeciwko L. Ś. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. Ś. na rzecz Towarzystwa (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 194 zł 06 g
Czytaj więcej»

I C 576/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-07-14

Data publikacji: 2015-04-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 576/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Bogusława Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa K. D. przeciwko W. D. (1) o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego I Oddala powództwo. II Odstępuje od obciążania powódki kosztami sądowymi, których strony nie miały obowiązk
Czytaj więcej»

I C 595/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-09-04

Data publikacji: 2015-08-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 595/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSA Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa J. C. , D. C. , A. C. przeciwko M. K. (1) o naruszenie posiadania i zaniechanie naruszeń I Nakazuje pozwanemu M. K. (1) aby zaniechał do dnia 25 stycznia 2015 roku naruszania posi
Czytaj więcej»

I C 605/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2014-02-21

Data publikacji: 2014-04-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 605/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: Małgorzata Szczypińska po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2014 roku w Przasnyszu na rozprawie sprawy z powództwa T. R. przeciwko M. R. o zamianę dożywocia na rentę i odszkodowanie I Zamienia wszystkie przysługujące powódce T. R. uprawnienia dożywotnie szczegółowo opisane w § 5 i § 6 umowy daro
Czytaj więcej»

I C 605/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 2015-03-06

Data publikacji: 2015-04-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 605/14 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Przasnyszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2015 roku w Przasnyszu sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko T. P. na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 341 kpc o zapłatę oddala powództwo. ZARZĄDZENIE Odpis wyroku doręczyć peł
Czytaj więcej»